hans1c

Manager

Het leiden van teams is een mooi vak. Je stimuleert mensen tot het bereiken van optimale resultaten. Dat gaat het beste als de doelen en afspraken duidelijk zijn en medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. Teamgeest is essentieel om optimaal te presteren.    

Mijn inzet is steeds om samen met de teamleden de stappen te zetten. Zeker bij projectleiderschap en interim-management is dat noodzakelijk om de continuïteit te waarborgen. 

Ik heb ruime ervaring als projectleider en als afdelingshoofd/directeur in tal van vakdisciplines. Mijn hart gaat vooral uit naar de openbare ruimte, het sociale domein en organisatieontwikkeling.

Adviseur

De samenleving verandert. Uw organisatie moet daarom mee veranderen. Graag zet ik mij in om u te helpen de ontwikkelingsrichting te bepalen en om uw doelen te bereiken.

Ik heb vooral kennis en ervaring in het ondersteunen van bestuurders bij grote beleidsveranderingen, zoals het invoeren van wijkgericht werken, een actiever veiligheidsbeleid of werkgelegenheidsbeleid en afvalbeleid. Ook heb ik gemeentesecretarissen en burgemeesters ondersteund bij grote reorganisaties en fusies.

Een bijzondere vorm van kennisoverdracht is doceren. Ik heb in het verleden gastlessen over veiligheid verzorgd bij Avans Hogeschool, en heb training staatsrecht & politiek verzorgd bij de gemeente Barendrecht, de BAR-organisatie en D66.

 

Coach

Dagelijks maken we keuzes. Maar sommige keuzes zijn moeilijk. Waar doe je verstandig aan? Welke richting wil je nu eigenlijk op? Hoe pak je dat aan? Helaas zijn er geen standaard-antwoorden die voor iedereen werken. Je moet dus op zoek naar jouw eigen antwoorden.

Mijn liefde voor het coachingsvak ontstond in 2005. Tijdens een managementopleiding kwam ik in aanraking met de methode Voice Dialogue. Daarna ben ik zelf meerdere coachingsopleidingen gaan volgen. Ik raakte steeds meer geïnspireerd door de kracht en wijsheid die mensen uit zichzelf kunnen halen. 

Ik heb veel ervaring in het werken met coachingsvragen over loopbaanontwikkeling, persoonlijke verhoudingen of over privézaken. We starten met het maken van een globaal plan. Wat is je doel bij coaching? Hoe gaan we het traject vorm geven? Als coach luister ik aandachtig, ben ik begripvol en oordeel niet. Maar ik stel wel kritische vragen. Tenslotte ben ik er om je tot nieuwe inzichten te brengen.

Na een periode van aspirant-coach bij Intercoach, ben ik sinds april 2019 toegevoegd aan hun reguliere coachpool. Intercoach is de interne coachingsorganisatie voor de overheid. 

 

hans6kl

Dagvoorzitter

Wanneer u een bijeenkomst of congres organiseert, wilt u dat de aanwezigen geïnspireerd weer naar huis gaan. Samen met u, als opdrachtgever, bekijk ik gedetailleerd het programma. Werkt u met sprekers en/of workshops? Is er ruimte voor discussie? Als u dat wenst, werk ik het dagprogramma voor u uit. Tijdens de bijeenkomst houden we actief contact over het verloop. 

Naast het technisch voorzitterschap, vervul ik ook graag een rol in uw programma. Zeker bij bijeenkomsten gericht op teambuilding kan ik zorgen voor een geanimeerde dag. Ook kan ik voor u een rol vervullen bij avonden met bewoners of relaties.