staand

Profiel

Mijn naam is Hans van den Brule. In februari 2019 heb ik het adviesbureau Inclus opgericht. Ik draag graag bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij is het een uitdaging om nieuwe wegen te ontdekken.  

Ik heb een grote passie voor de lokale overheid. Samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en andere overheden kun je de kwaliteit van leven van inwoners verbeteren. Het geeft mij voldoening om kinderen in een mooie speeltuin te zien spelen, om te zien dat steeds meer afval wordt hergebruikt of dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen met de juiste hulp. 

Ik ben een teamspeler. Een positieve interactie tussen mensen stimuleert mij als mens en professional. Leiding geven is voor mij eerder het geven van een handelingsperspectief dan een gedetailleerde opdracht. 

Onder de naam Inclus verzorg ik (interim) management, advies, coaching en dagvoorzitterschap om uw organisatie en medewerkers beter te laten presteren. Daarbij staan maatschappelijke waarden, diversiteit, samenwerking, verandering en groei centraal. Kan ik iets voor u betekenen? 

Ervaring

In mijn loopbaan heb ik bijna alle rollen binnen de lokale overheid vervuld. Ik was dagelijks bestuurder (wethouder) van een deelgemeente, gemeenteraadslid, projectleider, afdelingshoofd, directeur en directeur-bestuurder van een overheids-NV.  Ik werkte bij de gemeenten Rotterdam, Tilburg, Heerjansdam, s-Hertogenbosch, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Hoeksche Waard. Daar was ik bestuurder, projectleider, manager of directeur. Ook was ik directeur-bestuurder van een afvalbedrijf.

Een greep uit mijn bijdragen voor opdrachtgevers/werkgevers:

– Van 1994 tot 1998 was ik bestuurder in Rotterdam-Feijenoord. In deze periode zijn een asielzoekerscentrum en een dak-en thuislozencentrum gevestigd. De bewoners waren begrijpelijk zeer bezorgd. Na veel weerstand hebben beide instellingen daarna op draagvlak kunnen rekenen en hebben ze goed gefunctioneerd.

– Vanwege een aantal ernstige geweldsincidenten, gaf de Tilburgse burgemeester Stekelenburg in 1999 opdracht voor een ambitieus veiligheidsprogramma. Mijn aandeel was het realiseren van een veiligheidspost, het opzetten van een  ploeg stadswachten en het realiseren van een camerasysteem voor het uitgaansgebied.

– Na de Graafschewijkrellen in 2000 besloot de gemeenteraad van s-Hertogenbosch tot een intensieve veiligheidsaanpak. Ik werd aangesteld als veiligheidscoördinator ter ondersteuning van burgemeester Rombouts. Na een intensieve voorbereiding startte het Veiligheidshuis s-Hertogenbosch. Dat is een unieke samenwerking tussen veiligheids- en zorgpartners. Ik had samen met de officier van justitie de dagelijkse leiding. 

– De VINEX-gemeente Barendrecht rondde tussen 2005 en 2010 zijn sterke groei af. De organisatie groeide flink en het beleid moest worden geprofessionaliseerd. Ik startte in 2006 als afdelingshoofd openbare ruimte, en kreeg in de periode daarna ook de leiding over wijkgericht werken, veiligheid, welzijn en het grondbedrijf. 

– Eind 2011 ben ik door de gemeentesecretarissen van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) gevraagd een verkenning te doen naar mogelijke samenwerkingsvormen voor de drie gemeenten. Een jaar later besloten de gemeenteraden tot een ambtelijke fusie. Als projectleider heb ik de fusie begeleid. Ik was gesprekspartner voor de ondernemingsraad en vakbonden. Mijlpalen waren het vaststellen van het organisatiemodel en de arbeidsvoorwaarden. 

– De BAR-organisatie wilden de drie Buitendiensten fuseren tot een professionele, efficiënte en inclusieve organisatie. Naast 80 eigen medewerkers kwam er plaats voor mensen uit de sociale werkvoorziening, garantiebanen, stagiairs en werkervaringsplaatsen. Voor medewerkers kwam er een groot vitaliteitsprogramma met aandacht voor gezondheid en opleidingen. Vooral de taallessen sloegen aan. In 2017 kreeg ik daarvoor de titel Taalheld Zuid-Holland van de Stichting Lezen & Schrijven. 

– In 2015 besloten de gemeenteraden van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk samen een afvalbedrijf op te richten. Ik kreeg de opdracht het bedrijf in vier maanden operationeel te hebben. Dat is gelukt. In de drie jaar dat ik directeur was, hebben de gemeenten vooral gewerkt aan de verduurzaming van de afvalinzameling, in het kader van de circulaire economie.

– In 2018 en 2019 heb ik als lid van de directie van de gemeente Hoeksche Waard bijgedragen aan de gemeentelijke herindeling. Mijn aandachtspunten waren vooral huisvesting, het sociaal domein, de buitenruimte en het werkbedrijf.